Monthly Archives: June 2008

Det helt plana bordet…

Är fardigt och går att hitta här -> …Dead-Flat Assembly Table Jag håller mig till själva bordsytan…Dead flat ..;-)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Work shop news…

Ett nytt arbetsbord måste jag ha! Därför bygger jag ett eget nytt! På min egen födelsedag! I form av “honeycomb”… Klar!…fast ändå inte…fortsättningföljer…

Posted in Uncategorized | Leave a comment